MENU

Historia koła
Kraina Wiecznych Łowów
Odznaczenia
Trofea medalowe
Linki
Kontakt

UCHWAŁY

Walnego Zgromadzenia
Reg. Domku Myśliwskiego

ORGANY KOŁA

Zarząd Koła
Komisja Rewizyjna

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Nasze Obwody
Mapa Obwodów
Kalendarz Polowań

POLOWANIA (zdjęcia)

Gospodarka
Pozostałe
Archiwum
Król Polowania
Histoczyne polowanie 1983r.
Wspomnienia 2017
UCHWAŁY-Reg. Domku Myśliwskiego

Domek myśliwski zlokalizowany na działce położonej w obrębie wsi Gręzawa stanowi własność Koła Łowieckiego „Górnik” w Lubinie. Jego obecny stan jest wynikiem wieloletniego wkładu pracy członków Koła oraz zaangażowania środków finansowych Koła. W celu utrzymania jego wartości i dalszego rozwoju ustala się następujące zasady użytkowania.


 1. Przed planowanym pobytem, należy skontaktować się z dysponentem domku kol. Konradem Stołowskim w celu ustalenia terminu pobytu.


 1. Klucze pobiera i zdaje tylko i wyłącznie członek Koła bądź kandydat u kol. Gryszczuka.


 1. Użytkownicy znajdujący się na terenie domku myśliwskiego zobowiązani są do przestrzegania porządku, niezaśmiecania terenu i poszanowania mienia znajdującego się na jego wyposażeniu.


 1. Bez ograniczeń, lecz przy zachowaniu reguł dobrego wychowania i zasad współżycia społecznego można korzystać z dostępnych pomieszczeń domku, wyposażenia oraz terenu przyległego.


 1. Jeżeli zostaną stwierdzone jakiekolwiek zniszczenia i uszkodzenia lub inne nieprawidłowości zaraz po przyjeździe-należy je zgłosić bezzwłocznie dysponentowi domku, gdyż inaczej zostaną one przypisane Wam- jako pozostawiającym je.


 1. Wszelkie awarie stwierdzone podczas pobytu należy zgłaszać bezzwłocznie dysponentowi domku.


 1. Szczególnie ostrożnie należy obchodzić się z ogniem, niedopałkami. Palenie ognisk jest możliwe tylko w miejscu wyznaczonym.


 1. Prawo do korzystania z domku myśliwskiego przysługuje bez ograniczeń na równych prawach wszystkim członkom Koła nieposiadających zaległości finansowych i rzeczowych w zakresie obowiązkowych świadczeń na rzecz Koła oraz kandydatom do Koła Łowickiego „Górnik” w Lubinie


 1. Z domku mogą korzystać rodziny członków Koła przy zachowaniu bezwzględnej obecności w czasie ich pobytu członka Koła 1. W domku mogą przebywać osoby zaproszone przez członka Koła przy zachowaniu zasady bezwzględnej obecności w czasie ich pobytu zapraszającego.


 1. Bezwzględnie zabrania się zabierania koców, pościeli i innych elementów będących wyposażeniem domku na ambony, zasiadki. Elementy te, mogą być używane jedynie w domku myśliwskim 1. Każdorazowy pobyt w domku winien być odnotowany w Książce pobytu myśliwych w domku. Wpis powinien być dokonany natychmiast po przybyciu do domku i powinien zawierać


 1. Imię Nazwisko osób korzystających z domku

 2. Datę przybycia i opuszczenia domku

 3. Ewentualnie uwagi odnośnie do zachowania czystości domku, porządku ogólnego, awarii itp..


 1. Opuszczając domek należy pozostawić go w takim stanie, w jakim chciałoby się go zastać:

- zajmowane pomieszczenia winny być posprzątane, odkurzone i opróżnione ze śmieci, podłogi umyte

- wszelkie pojemniki na śmieci winny być opróżnione, a śmieci umieszczone w kontenerze zbiorczym przy furtce

- w kuchni, a w szczególności w lodówce, nie pozostawiamy resztek żywności !!!

- Bojler opróżniamy do zera po zakręceniu głównego zaworu i spuszczeniu z całego układu wody, który znajduje się w studzience przed wejściem do domku

- Można zostawić artykuły spożywcze niepsujące się w zamkniętych pojemnikach (kawa, herbata, cukier, przyprawy…itp.)

- Należy umyć używane naczynia, sztućce i sprzęt kuchenny

- W łazience umyć zlew, kabinę prysznicową, muszlę klozetową oraz podłogę. Spłuczka muszli klozetowej musi być oprużniona. W okresie występowania ujemnych temperatur zasypać solą syfony w zlewach i muszlę klozetową !!!

- Energię elektryczną należy wyłączyć wyłącznikiem głównym w skrzynce rozdzielczej obok drzwi wejściowych

- W przypadku zabrudzenia koców, materacy, pościeli, należy je wyprać 1. Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem powyższego regulaminu odpowiada finansowo myśliwy przebywający w domku, a w przypadku zaproszonych gości – myśliwy, który ich zaprosił. 


poprzednim miesiącu październik 2020 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 40 1 2 3
week 41 4 5 6 7 8 9 10
week 42 11 12 13 14 15 16 17
week 43 18 19 20 21 22 23 24
week 44 25 26 27 28 29 30 31
FAZY KSIĘŻYCA

W listopadzie polujemy na :

Jelenie szlachetne
byki, łanie i cielęta

Jelenie

Jelenie sika
byki, łanie i cielęta

Kozły

Daniele
byki, łanie i cielęta

Sarny
kozy i koźlęta

Dziki
wszystkie
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy od 15.08odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy od 15.08odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy od 15.08

Muflony
tryki, owce i jagnięta

Borsuki

Tchórze i kuny

Lisy, Jenoty,
Norki Amerykańskie,
Szopy Pracze, Piżmaki

Piżmaki

 

Zające szare i dzikie króliki
również w drodze odłowu

Bażanty (koguty; kury: wyłącznie
na terenach OHZ (bażanta)

Kuropatwy
tylko w drodze odłowu


Słoniki

Kaczki
kryżówki, cyraneczki,
głowienki i czernice


Gęsi
gęgawy, zbożowe i białoczelne

Łyski

Gołębie grzywacze

Jarząbki

/body>